Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat AOTMiT - leczenie stomatologiczne

  • 23-08-2021
  • Zmodyfikowano: 23-08-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
 
Prezes AOTMiT zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
 
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej w aktualnościach https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/komunikat-pozyskanie-danych-z-dzialalnosci-leczniczej-podmiotow-2/.
 

Podstawa prawna
  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2021 r.