Kontraktowanie

Kontraktowanie

INFORMATOR O POSTĘPOWANIACH

  • PDF
  • poleć

Ofertowanie – program do konkursu 2023

  • 06-12-2023
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
UWAGA!
 
Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.
 
Nowa wersja aplikacji została przygotowana ze względu na potrzebę wprowadzenia zmian technicznych – zastosowania nowszego narzędzia do stworzenia aplikacji i wykorzystania innej bazy danych, a także ze względu na pojawiające się problemy z korzystaniem z niej w nowszych wersjach systemu MS Windows.
 
Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.
 
Dostępna jest także stara wersja aplikacji, do wykorzystania w przypadku pojawienia się problemów w korzystaniu z nowej wersji aplikacji.
 
Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w systemie. W Portalu świadczeniodawcy została dodana funkcja pozwalające na pobranie pliku SSX w wersji, przeznaczonej dla „nowego” Ofertowania. 
 
Dla poprawienia czytelności zostanie minimalnie zmieniona nazwa aplikacji do przygotowania ofert i wniosków:
  • Dotychczasowa nazwa to: „Pakiet świadczeniodawcy – Konkurs ofert”
  • Nowa nazwa to: „Pakiet świadczeniodawcy – Konkurs ofert 2”
Stąd zmiany wprowadzone w portalu, mówiące o tym że plik profilu jest przeznaczony dla aplikacji „Konkurs ofert 2”.
 
Planowane jest definitywne przejście na stosowanie nowego „Ofertowania” we wszystkich postępowaniach i wyłączenie z użytkowania starej wersji tej aplikacji.
 
W związku z powyższym rekomendujemy wykorzystywanie nowej wersji aplikacji. Użycie starszej wersji jest traktowane jako ścieżka awaryjna.
 
Aplikacja Ofertowanie 2 (nowa wersja) - OFERT_2_15.62.1205 ⇦ kliknij aby pobrać
 
Ważne informacje o programie  kliknij aby pobrać
 
Instrukcja obsługi programu  kliknij aby pobrać
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga!!! Plik z definicją postępowania ofertowego (KCH2) można pobrać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.
Instrukcja dotycząca sposobu pobrania definicji postępowań ofertowych znajduje się w punkcie 4.2.28 Informator o postepowaniach na rok ... w instrukcji Portalu Świadczeniodawcy
 
Ważne!!! Dotyczy składania ofert
Ofertę należy przygotować w dwóch etapach.
Etap pierwszy to uzupełnienie danych Świadczeniodawcy w Portalu Potencjału (Moje pełne dane - (Portal Potencjału))
 
Etap ten kończy się wygenerowaniem pliku Profilu potencjału ze strukturą Oferenta - generowany plik ma rozszerzenie SSX2.
Etap drugi polega na zaczytaniu do aplikacji Ofertowanie pliku Profilu potencjału (SSX2) oraz plików definicji (KCH2) a kończy się wydrukowaniem oferty i zapisaniem jej wersji elektronicznej (SWD) na nośnik danych (np. płyta CD).
 
1. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych w programie Ofertowanie należy koniecznie:
- zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy,
- uzupełnić dane w Portalu Potencjału (Moje pełne dane (Portal Potencjału)) dotyczące oferty (komórki, harmonogramy, personel, sprzęt),
Uwaga! Umowę dotyczącą podwykonawstwa może wprowadzić do Portalu Potencjału tylko Podwykonawca
- wygenerować z Portalu Potencjału plik ze strukturą (potencjałem) dla aplikacji Ofertowanie (SSX2).
W tym celu należy postępować wg poniższej instrukcji:
2. Pobranie pliku z definicją postępowania z Portalu Świadczeniodawcy: instrukcja dotycząca sposobu pobrania definicji postępowań ofertowych znajduje się w punkcie 4.2.28 Informator o postepowaniach na rok ... w instrukcji Portalu Świadczeniodawcy
3. Regulamin techniczny przygotowania oferty:
 
 

Poradniki techniczne

  • PDF
  • poleć