Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii oraz w poradni logopedycznej w Lubuskim Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska Ewa Kotwicka-Ulbrych Spółka Jawna, ul. Gen.M. Langiewicza 37, Zielona Góra

  • 09-03-2018
  • Zmodyfikowano: 18-05-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie art. 20 ust. 10d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.) Lubuski OW NFZ w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem 28.02.2018 r. wygasła umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą Lubuskim Centrum Laryngologii LCL Ośrodek Diagnozy, Leczenia i Rehabilitacji  Zaburzeń Głosu, Słuchu
i Mowy Anna Bogusławska-Wilczyńska, Ewa Kotwicka-Ulbrych  Spółka Jawna,
w zakresie :
- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII- PORADNI  AUDIOLOGICZNEJ,
 - „ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII” - PORADNIA LOGOPEDYCZNA realizowanym w miejscu  ul. GEN.M. LANGIEWICZA 37, 65-740 Zielona Góra.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku pacjentów objętych  planem leczenia, mają Państwo możliwość uzyskania od świadczeniodawcy kopii dokumentacji medycznej związanej z dotychczasowym leczeniem. W celu kontynuacji leczenia należy wybrać innego świadczeniodawcę i zgłosić się do niego ze skierowaniem, w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania.
Odnośnie pacjntów wpisanych na listę oczekujących mają Państwo możliwość wpisania się na listę oczekujących, prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie i uzyskania terminu uwzględniającego datę zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. Należy pamiętać o konieczności uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bezpłatnego zaświadczenia o terminie wpisania na listę oczekujących.
Poniżej przekazuję wykaz poradni, które udzielają świadczeń z zakresu logopedii na terenie miasta Zielona Góra.
 
Nazwa i adres Poradni Logopedycznej
Telefon
PIERWSZY WOLNY TERMIN
ALDEMED Centrum Medyczne społka z o.o. Zielona Góra ul. Oś. Ślaskie 5D
(68) 353 06 00
2018-03-13                                
  (Informacja na dzień 26.02.2018 r.)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno,Leczniczo,Rehabilitacjny Elfik Zielona Góra ul. Jana z Kolna 4
(68) 323 06 14
2018-05-25                               
 (Informacja na dzień 01.03.2018 r.)
NS ZOZ Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja " ATOS"  Zielona Góra ul. Podgórna 13
665 029 388
2018-03-21                                 
 (Informacja na dzień 02.03.2018 r.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra ul. Wazów 42
                         (68) 452 77 78
2018-03-16                 
  (Informacja na dzień 01.03.2018 r.)
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych Zielona Góra  ul. Aleja Wojska Polskiego 116b
(68) 320 29 85
2018-02-26                              
   (Informacja na dzień 26.02.2018 r.)
Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze  Sp.z o.o. Zielona Góra ul. Zyty 26
(68) 329 62 00
2018-03-09                               
 (Informacja na dzień 02.03.2018 r)
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SPZOZ   Zielona Góra ul. Głowackiego 8a
(68) 453 62 82
2018-03-06                               
 (Informacja na dzień 28.02.2018 r.)
 
Nadmieniam, że może Pani/Pan skorzystać ze świadczeń również w innych gabinetach lekarskich, poza miastem Zielona Góra, pod warunkiem, że posiadają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.
Przekazuję również wykaz poradni, które udzielają świadczeń z zakresu audiologia i foniatria na terenie województwa lubuskiego.
 
Nazwa i adres Poradni Audiologicznej
Telefon
PIERWSZY WOLNY TERMIN
"AUDIOLAN" M. I R. PUCHAŁA SPÓŁKA JAWNA Gorzów Wlkp.  ul. Dekerta 59b
tel. (95) 739 09 87
2018-05-14                                         (Informacja na dzień 02.03.2018 r.)
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI ECHO Gorzów Wlkp.  ul. Gwiaździsta 4
tel. (95) 720 48 21
2018-04-11                                              (Informacja na dzień 26.02.2018 r.)
AURIS SPÓŁKA JAWNA IZABELA LANGE PAWEŁ LANGE
 Świebodzin  ul. Wałowa 14c
tel. (68) 476 35 50
2018-04-26                                      (Informacja na dzień 02.03.2018 r.)
 
Ostatnie otrzymane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dane z zakresu list oczekujących znajdują się na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl. Można je również uzyskać dzwoniąc na bezpłatny całodobowy numer infolinii kolejkowej: 800 007 798.