Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

  • 18-04-2019
  • Zmodyfikowano: 18-04-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze realizują badanie dotyczące oceny jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w powiatach województwa lubuskiego. Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety.
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.
Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety !
Zespół Badawczy Skan zaproszenia