Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

POZ Plus

  • 10-07-2019
  • Zmodyfikowano: 12-07-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
 
 
 


 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 61/2019 DAiS Prezesa NFZ 
z dnia 10 czerwca 2019r. zmieniającego zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej
w podstawowej opiece zdrowotnej „POZPLUS”, umowa o realizację pilotażu „POZ PLUS” została przedłużona do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” jest  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”. 
REALIZATOREM UMOWY W  WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JEST:
 
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ
ul. SIENKIEWICZA 10-11
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
tel. do koordynatorów programu:   507 961 818,  507 961 922
 
 
W RAMACH PROGRAMU POZ PLUS realizowane są: 
BILANSE  ZDROWIA (dla grup wiekowych 20-65 r. ż)
PROGRAM ZARZĄDZANIA CHOROBĄ (dla pacjentów powyżej 18 r. ż. z podejrzeniem lub rozpoznaną chorobą przewlekłą z następujących grup dziedzinowych: diabetologia – Cukrzyca typu II, kardiologia, pulmonologia, endokrynologia, reumatologia i neurologia)
DOSTĘP DO NIEZBĘDNYCH BADAŃ I KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI
PORADY DIETETYKA I PSYCHOLOGA
INDYWIDUALNA FIZJOTERAPIA