Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów przypominający o zasadach zapisywania się na listy oczekujących.

  • 01-08-2019
  • Zmodyfikowano: 01-08-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział NFZ przypomina, iż warunkiem zapisania pacjenta na wizytę/zabieg operacyjny jest posiadanie wymaganego skierowania. W związku z tym, nie powinno mieć miejsca zapisanie na wizytę lub zabieg operacyjny przed otrzymaniem skierowania. Sytuacja ta nie dotyczy rejestracji do poradni, w których skierowanie nie jest wymagane.
Po otrzymaniu terminu wizyty/zabiegu operacyjnego należy dostarczyć do placówki oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty rejestracji.
W sytuacji, gdy pacjent nie dostarczy skierowania bądź dostarczy je po terminie, świadczeniodawca  ma prawo do wykreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć.
W przypadku zabiegów endoprotezoplastyk oraz usunięcia zaćmy, pacjent jest zapisywany do harmonogramu przyjęć po wcześniejszej wizycie kwalifikującej do zabiegu.
Poniżej przekazuję wykaz poradni, do których nie jest konieczne skierowanie:
  • poradnia ginekologiczno-położnicza,
  • poradnia onkologiczna,
  • poradnia psychiatryczna,
  • poradnia stomatologiczna,
  • poradnia wenerologiczna.
 
 
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Piotr Bromber