Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

  • 01-06-2020
  • Zmodyfikowano: 21-07-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
 
Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz drugi realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego.
 
 
Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety. Pani, Pana opinia jest dla nas bardzo cenna.
 
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.
 
Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety!
 
                                                                                                                          Zespół Badawczy