Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Wznowienie pełnej obsługi bezpośredniej klientów

 • 04-06-2021
 • Zmodyfikowano: 04-06-2021
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ wznawia pełną obsługę bezpośrednią klientów
 
Informacja dla klientów
 
Od 7 czerwca 2021 r. wznawiamy pełną obsługę bezpośrednią na naszych salach:
 • Sala Obsługi Klienta LOW NFZ w Zielonej Górze
 • Sala Obsługi Klienta Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim
Obsługa odbywać się będzie z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego
 
 • przed wejściem należy zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji
 • klienci powinni zasłonić usta i nos maseczkami
 • czynne są wydzielone stanowiska zapewniające zachowanie właściwych odstępów pomiędzy klientami
 • dostępna jest tylko połowa miejsc siedzących dla osób oczekujących na obsługę
 • na sali w jednym momencie może przebywać tylko tyle osób ile jest czynnych stanowisk obsługi
 • przed wejściem umieszczona jest skrzynka na korespondencję, w której można umieścić dokumenty nie wymagające bezpośredniej obsługi
 
UWAGA
W siedzibie w Zielonej Górze ze względu na prowadzone prace remontowe obsługa odbywa się na tymczasowej Sali, do której wchodzimy od tyłu budynku (od strony Banku Pekao S.A.). Wejście nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (schody). W przypadku problemów z wejściem proszę przywołać obsługę wciskając przycisk dzwonka umieszczonego przed schodami. Przepraszamy za utrudnienia.
 
Większość spraw można w dalszym ciągu załatwić bez konieczności osobistego kontaktu. Zachęcamy do korzystania z takiej formy.
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne: 68 328 77 90 (Zielona Góra), 95 733 63 18 (Gorzów Wielkopolski),  srodki-pomocnicze@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna
 • leczenie uzdrowiskowe: 68 328 76 65, e-mail: oddzial@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: ekuz@nfz.gov.pl, poczta tradycyjna, profil zaufany, Internetowe Konto Pacjenta
 • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ: poczta tradycyjna, oddzial@nfz-zielonagora.pl; delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl
 • ubezpieczenie w NFZ: poczta tradycyjna, oddzial@nfz-zielonagora.pl (podpisany i zeskanowany wniosek), delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl, profil zaufany
 • wnioski unijne/ formularze UE/EFTA:  poczta tradycyjna
 • zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju: poczta tradycyjna
 • składanie skarg i wniosków: skargi@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna
 • ubezpieczenie dobrowolne: poczta tradycyjna
 • wniosek o udzielenie informacji o wykonanych świadczeniach zdrowotnych (np. protetycznych) i posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń zdrowotnych: poczta tradycyjna, profil zaufany
 • obsługa świadczeniodawców: dane do kontaktu znajdują się w Portalu Świadczeniodawcy
 
Adres do korespondencji:
 • Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra;
 • Delegatura Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • ePUAP (dla posiadaczy Profilu Zaufanego) Identyfikator ePUAP: gennl9044i/SkrytkaESP.
 
Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.