Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Wznowienie pełnej obsługi bezpośredniej klientów

 • 04-06-2021
 • Zmodyfikowano: 30-09-2021
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ wznawia pełną obsługę bezpośrednią klientów
 
 
 
 
Informacja dla klientów
 
Od 7 czerwca 2021 r. wznawiamy pełną obsługę bezpośrednią na naszych salach:
 • Sala Obsługi Klienta LOW NFZ w Zielonej Górze
 • Sala Obsługi Klienta Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim
Obsługa odbywać się będzie z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego
 
 • przed wejściem należy zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji
 • klienci powinni zasłonić usta i nos maseczkami
 • czynne są wydzielone stanowiska zapewniające zachowanie właściwych odstępów pomiędzy klientami
 • dostępna jest tylko połowa miejsc siedzących dla osób oczekujących na obsługę
 • na sali w jednym momencie może przebywać tylko tyle osób ile jest czynnych stanowisk obsługi
 • przed wejściem umieszczona jest skrzynka na korespondencję, w której można umieścić dokumenty nie wymagające bezpośredniej obsługi
 
Większość spraw można w dalszym ciągu załatwić bez konieczności osobistego kontaktu. Zachęcamy do korzystania z takiej formy.
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne: 68 328 77 90 (Zielona Góra), 95 733 63 18 (Gorzów Wielkopolski),  srodki-pomocnicze@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna
 • leczenie uzdrowiskowe: 68 328 76 65, e-mail: oddzial@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: poczta tradycyjna, profil zaufany, Internetowe Konto Pacjenta
 • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ: poczta tradycyjna, profil zaufany
 • ubezpieczenie w NFZ: poczta tradycyjna, oddzial@nfz-zielonagora.pl (podpisany i zeskanowany wniosek), delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl, profil zaufany
 • wnioski unijne/ formularze UE/EFTA:  poczta tradycyjna
 • zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju: poczta tradycyjna
 • składanie skarg i wniosków: skargi@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna
 • ubezpieczenie dobrowolne: poczta tradycyjna
 • wniosek o udzielenie informacji o wykonanych świadczeniach zdrowotnych (np. protetycznych) i posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń zdrowotnych: poczta tradycyjna, profil zaufany
 • obsługa świadczeniodawców: dane do kontaktu znajdują się w Portalu Świadczeniodawcy
 
Adres do korespondencji:
 • Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra;
 • Delegatura Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • ePUAP (dla posiadaczy Profilu Zaufanego) Identyfikator ePUAP: gennl9044i/SkrytkaESP.
 
Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.