Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów objętych opieką przez Gminny Ośrodek Zdrowia SP ZOZ z siedzibą w Babimoście przy ulicy Gagarina 18.

  • 30-09-2021
  • Zmodyfikowano: 04-10-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że z dniem 30 września 2021 r. Gminny Ośrodek Zdrowia SP ZOZ z siedzibą w Babimoście przy ulicy Gagarina 18 zaprzestanie świadczenia usług medycznych z zakresu  podstawowej opieki zdrowotnej - w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 
 
Od dnia 1 października 2021 r. dotychczasowi świadczeniobiorcy (pacjenci) Gminnego Ośrodka Zdrowia SP ZOZ z siedzibą w Babimoście przy ulicy Gagarina 18 mają zabezpieczone dalsze udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy pn.: „LLP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” z siedzibą w Sulechowie przy ul. Krańcowej 2a. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą udzielane przez nowego świadczeniodawcę nadal w tych samych lokalizacjach tj. w Babimoście przy ul. Gagarina 18 oraz w Nowym Kramsku przy ul. Gromadzkiej 7.
 
Świadczeniobiorcy (pacjenci) Gminnego Ośrodka Zdrowia SP ZOZ w Babimoście, mają również prawo do dokonania wyboru innego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Link do wykazu świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, którzy posiadają zawarte umowy z Lubuskim OW NFZ, znajduje się w dolnej części komunikatu. Dokonując nowego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, mają Państwo prawo do dokonania tego wyboru u tego samego świadczeniodawcy lub dokonania tego wyboru u różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Jednocześnie przypominam, że świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (odrębnie lekarza / pielęgniarki / położnej), nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych. Świadczeniobiorca nie wnosi tej opłaty, m.in. w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania, a także w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy.
 
 
 
 
podstawa prawna: art. 9 i art. 10a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.