Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Prawa Pacjenta - Środa z Profilaktyką w OW NFZ

 • 08-02-2023
 • Zmodyfikowano: 08-02-2023
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praw pacjenta. 
Prawa pacjenta to zbiór uprawnień, które im przysługują. Ich głównym celem jest domaganie się przynależnych warunków realizowania usług medycznych, a także ochrony autonomii pacjenta i jego prawa do samostanowienia.  
 
 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa:  
 • prawa pacjenta,  
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,  
 • obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 
 • kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów, 
 • sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów, 
 • w przypadku zdarzeń medycznych tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia. 
Z punktu widzenia pacjenta, ustawa ta jest ważnym aktem prawnym, który nie tylko informuje go o przysługujących mu prawach, ale także wskazuje możliwości zgłaszania ich nieprzestrzegania oraz dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. 
Dbaniem o to, by wskazane prawa przysługujące pacjentom były przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i pozostałe placówki lecznicze zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta.  
 
Rzecznik Praw Pacjenta 
W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 
Poznaj swoje prawa
Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?
Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.
 
 
Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?
 • Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.
 • Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat Praw Pacjenta, szczegółowe informacje można znaleźć:
 
Zapraszamy do lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu.

Załączniki