Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat AOTMiT

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat o przerwie technicznej w działaniu systemu informatycznego

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenie gwarantowane hemodializa/hemodializa – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

 • 24-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dot. szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Pilne! Komunikat dla Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 33 34 35 36 37 ... 41 »