Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

  • 20-10-2017
  • Zmodyfikowano: 16-11-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 
Informuje
 
podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 18 października 2017 została przesłana ankieta  na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez Agencję układzie. Udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do opartej na zasadach partnerstwa współpracy oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.
Wypełnioną ankietę  za pomocą przycisku „Prześlij dane” należy odesłać do 27 października 2017 r.