Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 16-04-2018
 • Zmodyfikowano: 25-05-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 16.04.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w rodzaju: Pilotaż POZ PLUS w zakresie:
 • program pilotażowy poz plus (liczba świadczeniobiorców do 5 tys.)
 • profilaktyczne świadczenia bilansowe (liczba świadczeniobiorców do 5 tys.)
 • zarządzanie chorobą-płatność za wykonaną usługę (liczba świadczeniobiorców do 5 tys.)
 
Maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu:  2
Obszar postępowania:  wiejski
Populacja objęta opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń : do 5 tyś. świadczeniobiorców
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
 • ogłoszenie konkursu
 
-
16.04.2018 r.
 • termin składania ofert
 
-
02.05.2018 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu
 
-
25.05.2018 r.
 • okres obowiązywania umów      
     
-
01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
   
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora  
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia