Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Prezesa AOTMiT

  • 31-05-2019
  • Zmodyfikowano: 31-05-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
„Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego: „Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”
Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 roku.”