Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zmian przepisów od 1 lipca 2019 r. w zakresie sprawozdawania pierwszych wolnych terminów

  • 01-07-2019
  • Zmodyfikowano: 01-07-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina,, iż od 1 lipca 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowanie oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429) każdy świadczeniodawca podlegający obowiązkowi sprawozdawczemu jest zobowiązany do przekazywania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia każdego jego dnia roboczego najpóźniej do godziny 10 dnia następnego oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu. W przypadku wysyłki do godziny 10:00,  dane te mają dotyczyć stanu na dzień poprzedzający.
Obowiązek nie dotyczy świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej.
 
 
z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
 
Daria Kaczmarek