Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Prezesa AOTMiT

  • 04-07-2019
  • Zmodyfikowano: 04-07-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo - księgowe za 2018 rok - leczenie szpitalne).
 
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od dnia 2  lipca 2019 roku.