Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w zakresie programu pilotażowego - „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy

  • 03-10-2019
  • Zmodyfikowano: 03-10-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z Zarządzeniem nr 116/2019/DOSZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1537), Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do składania wniosków o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, zgodnie z ww. zarządzeniem.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b.