Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne

  • 03-10-2019
  • Zmodyfikowano: 03-10-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U z 2019 r. poz. 1629), Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania do Oddziału Funduszu,  informację o liczbie:
 
1)     ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów
w rodzaju leczenie szpitalne,
2)     ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
3)     ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy
w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.
 
Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 01 października 2019 r.
Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 października 2019 r.