Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przypominamy, że zmienił się druk zlecenia na wyroby medyczne i w związku z tym nie należy zamawiać „starych” druków.

  • 31-01-2020
  • Zmodyfikowano: 31-01-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
PILNE!
 
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 poz. 1555).
 
 
Okres przejściowy, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na „starym” wzorze, upływa 31 marca 2020 r. Termin należy uznać za ostateczny.
 
Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.784 ze zm.)