Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA! Świadczeniodawcy poz. Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.05.2020 r

  • 05-05-2020
  • Zmodyfikowano: 05-05-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.05.2020 r. do 07.05.2020 r. Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne. 
 
 
Z poważaniem
 
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia 
 
Piotr Bromber