Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący przekazywania faktur zakupowych

  • 29-07-2020
  • Zmodyfikowano: 29-07-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący przekazywania danych faktur zakupowych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.02.2020 r., w ramach którego przekazane zostały zasady sprawozdawania danych o fakturze zakupowej - komunikat XML SWIAD (element nfz:faktura-zakup i  nfz:dane-poz-inne) i komunikat XML FZX (element poz-inna) poniżej publikujemy dodatkowe informacje.

Jeżeli dla określonych świadczeń realizowanych w ramach umowy innej niż chemioterapia i programy lekowe zastosowano leki wykorzystywane w leczeniu chemioterapii i programach lekowych,  należy przekazać informacje o zastosowanym leku w elemencie nfz:dane-poz-chem

Produkty oraz leki inne niż wykorzystywane w chemioterapii i programach lekowych należy przekazywać w elemencie nfz:dane-poz-inne

Komunikat xml SWIAD:

7

nfz:faktura-zakup

 

0-n

 

Informacje na temat faktury zakupowej i pozycji, w ramach której został zakupiony lek

Element wymagany od dnia 1 lipca 2012 r. dla  leków stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych oraz innych wymagających potwierdzenia zakupu.

   

 

8

nfz:dane-poz-chem

 

0-1

1z

 

 

Element wymagany od dnia 1 lipca 2012 r. dla leków stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych. Dotyczy również innych zakresów, w których zastosowano leki wykorzystywane w chemioterapii i programach lekowych.

il-subst-cz

1

liczba (16,4)

Ilość podanej pacjentowi substancji czynnej w ramach danej pozycji faktury.

Ilość wyrażona w jednostkach przypisanych do grupy substancji czynnych, do której należy użyty preparat.

8

nfz:dane-poz-inne

 

0-1

1z

 

 

Element wymagany dla produktów innych niż lecznicze stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych.

ilosc

1

liczba(14,5)

Ilość podanej substancji / leku

 

wartosc

1

liczba(14,6)

Wartość produktu

 

Dane dotyczące ilości oraz wartości podanych leków, przekazywane w komunikacie SWIAD powinny wynikać z danych przekazywanych dla danej pozycji faktury w komunikacie FZX (prosimy stosować takie same jednostki miary):

1. Dla leków, które u danego świadczeniodawcy są stosowane tylko w CHEM / PL – sprawozdawczość bez zmian - weryfikowana jest przekazana w SWIAD ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do przekazanej w FZX ilości substancji czynnej (poz-chem@ilosc-subst)

2. Dla leków, które u danego świadczeniodawcy są stosowane zarówno w CHEM / PL oraz w innych świadczeniach - weryfikowana jest przekazana w SWIAD ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do przekazanej w FZX ilości substancji czynnej (poz-chem@ilosc-subst)

3. Dla leków, które u danego świadczeniodawcy są stosowane tylko w świadczeniach innych niż rozliczane w CHEM / PL - weryfikowana jest przekazana w SWIAD ilość (dane-poz-inne@ilosc i wartosc) w stosunku do przekazanej w FZX ilości i ceny jednostkowej (poz-faktury@ilosc i cena-jednostkowa)

 

 

Źródło: Departament Informatyki