Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat - szkolenia z EDM, grupa docelowa poszerzona o AOS

  • 29-07-2020
  • Zmodyfikowano: 29-07-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Szkolenia z EDM - rozszerzenie grupy docelowej Projektu o AOS-y
W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Teraz do rejestracji zapraszamy również podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS.
 
W ramach projektu zaplanowano:
- 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjna opiekę specjalistyczną;
- 660 szkoleń dla pracowników szpitali.
 
Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signup