Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców dot. zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta teleradioterapię, brachyterapię lub terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

  • 15-10-2020
  • Zmodyfikowano: 15-10-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF

W związku z opublikowaniem nowych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia1)  wyjaśniamy zasady sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta teleradioterapię, brachyterapię lub terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

Oczekiwany sposób sprawozdawania świadczeń jednostkowych w zestawie świadczeń:

Świadczenia podstawowe wymienione w katalogu stanowiącym załącznik 1d (SZP) / 1 on (KON-PIERS) do zarządzeń należy sprawozdać z faktycznymi datami realizacji całego cyklu / procesu leczenia. Przy wybranych produktach rozliczeniowych, wprowadziliśmy wymóg dodatkowego przekazania informacji o liczbie frakcji za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 – Liczba frakcji w procesie/ cyklu leczenia – dawka całkowita. W jednej pozycji rozliczeniowej, sprawozdanej z datami faktycznej realizacji całego cyklu/procesu leczenia (jak przy produkcie podstawowym) należy poprzez „krotność faktyczną” określić liczbę frakcji zastosowanych w całym cyklu leczenia. „Krotność” (podawana do rozliczenia) zazwyczaj równa jest krotności faktycznej, chyba że zastosowano jakiś współczynnik korygujący (i kod specjalnego rozliczenia).

Przykład sprawozdania świadczeń w jednym zestawie świadczeń :

Epizod

data od – data do

Kod świadczenia jednostkowego

Nazwa świadczenia jednostkowego

Daty realizacji pozycji rozliczeniowej

data od – data do

Krotność faktyczna

01.02.2020 – 10.03.2020

 

5.07.01.0000011

 

Teleradioterapia

01.02.2020 – 10.03.2020

1

5.07.01.0000057

Liczba frakcji w procesie/ cyklu leczenia

01.02.2020 – 10.03.2020

25

 

 

1) Zarządzenie 155/2020 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne i zarządzenie 158/2020 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych