Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

  • 03-11-2020
  • Zmodyfikowano: 03-11-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ są:
 
 
  • złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru,
  • w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 
Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta.
 
Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.
 
Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 ze zm.).