Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów z 2020 roku

  • 21-01-2021
  • Zmodyfikowano: 21-01-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 320 ze zm.), świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 
Mając na uwadze powyższe informuję, że analiza końcowa będąca podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnych zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w 2020 r., zostanie przeprowadzona na podstawie danych sprawozdanych przez Świadczeniodawców, zawartych w systemie LOW NFZ w dniu 25 stycznia 2021 r.