Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - UZUPEŁNIENIE

  • 27-05-2021
  • Zmodyfikowano: 27-05-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 23.04.2021 w sprawie możliwości składania wniosków o dofinasowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pragniemy zwrócić uwagę iż wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej określony jest szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 66/2021/DEF Prezesa NFZ z dnia 13 lutego 2021 r.
 
W razie pytań dotyczących sprzętu komputerowego prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
  1. 683287630, 683287694 - Wydział Informatyki.