Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja o warunkach zawierania umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

 • 19-07-2021
 • Zmodyfikowano: 19-07-2021
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Zapraszamy świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do składania wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP.
 
 
 
 
Wzór wniosku:
załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ[1]
 
Termin złożenia wniosków:
31.10.2021 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra lub skrzynka e-Puap.
 
Dodatkowe informacje:
 • wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według:
  - kolejności wpływu do LOW NFZ,
  - do wysokości środków finansowych przyznanych LOW NFZ na ten cel;
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31.12.2021 r.;
 • pełnienie przez świadczeniodawcę funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, jest możliwe po podpisaniu umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ[2].
Kontakt:
Wydział Ekonomiczno-Finansowy, tel. 68 32 87 648, 68 32 87 649
 
Podstawa prawna:
[1] Zarządzenie Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 roku,
 
[2] Zarządzenie Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego,