Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń.

  • 27-07-2021
  • Zmodyfikowano: 27-07-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod zakresu 14.2140.029.04). 
 
 
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840 od dnia 22 lipca 2021 roku.  
 
Podstawa prawna
  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2021 r.