Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.09.2021 r.

  • 06-09-2021
  • Zmodyfikowano: 06-09-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
 
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2021 r.
 
 
 
Powyższe listy należy przesłać w terminie do 07.09.2020 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne (ze zmianami).
 
Jednocześnie informuję, że z uwagi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022oraz w celu prawidłowego i kompletnego przekazania list uczniów do LOW NFZ w zakresie pielęgniarki szkolnej, termin przesłania przedmiotowych danych został przesunięty do 20.09.2021 r.