Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA! PILNE! Komunikat dotyczący aneksowania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

  • 02-11-2021
  • Zmodyfikowano: 02-11-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2021 poz.1691) został opublikowany nowy słownik wyrobów medycznych uwzględniający wprowadzone zmiany. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
W słowniku zaktualizowano:
- kryteria przyznawania wyrobów medycznych
- wzorce kompetencji
- nazwy wyrobów (  P.116)
- wprowadzono nowe pozycje w słowniku dla kodów P. 96,  P. 100, P. 101 uwzględniające nowe limity finansowania:
 
P.096.00              Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane
P.096.00.HA       Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą  - dla dorosłych
P.096.00.HG       Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dorosłych
P.096.00.UN      Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany  - dla dorosłych
 
P.096.01              Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dzieci obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane
P.096.01.HA       Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą - dla dzieci
P.096.01.HG       Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dzieci
P.096.01.UN      Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla dzieci
 
P.100                  Grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i  zamienniki
P.100.PL              N - Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
P.100.WK            N - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)
 
P.101                  Grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i  zamienniki
P.101.PL              Z -Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne
P.101.WK            Z - Wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml)
 
 
W związku z powyższym proszę o dokonanie zmian na Portalu Świadczeniodawcy do dnia 15 listopada poprzez dodanie produktów handlowych z oznaczeniem Grupy i Liczby porządkowej, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2021 poz.1691)
Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy pamiętać o zatwierdzeniu zestawu tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW”.
Następnie na adres e-mail: umowy-ZPO@nfz-zielonagora.pl proszę przesłać informację zawierającą nazwę, kod świadczeniodawcy, okres obowiązywania oraz wskazać id przekazanego zestawu.
Jednocześnie informuję, że nie wprowadzenie ww. zmian będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zleceń w systemie EZWM od 1 grudnia 2021 r.
UWAGA:
Przy tworzeniu zestawów handlowych proszę wskazywać wyłącznie nowe kody wyrobów medycznych, z wyłączeniem kodów:
- P.096.00              Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane
- P.096.01              Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dzieci obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekane
- P.100     Grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i  zamienniki
- P.101     Grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i  zamienniki
Te 4 kody służą wyłącznie do wystawienia zlecenia.
 
Ponadto Świadczeniodawcy, którzy planują dodatkowo zmiany zestawów produktów handlowych od 1 stycznia 2022 r. proszeni są o wprowadzenie zmian i zatwierdzenie uaktualnionych zestawów w terminie do 30.11.2021 r.