Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców - dot. programy lekowe, zmiana słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

 • 16-11-2021
 • Zmodyfikowano: 16-11-2021
 • drukuj
 • poleć
 • PDF

Od listopada 2021 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

 

 

Na czym polegają zmiany:

Od 1 listopada 2021 roku:

1) dodano programy lekowe, którym przypisano kody:

 • 90179 - Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona;
 • 90180 - Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry;
 • 90181 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem;
 • 90182 - Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek;
 • 90183 - Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną;

2) zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie:

 • 90158 – Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem na Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem;

Udostępniamy  zaktualizowany słownik w formie plików.xlsx.

Załączniki