Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów z 2021 roku

  • 03-01-2022
  • Zmodyfikowano: 03-01-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2020r., poz. 320 ze zm.), świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
Mając na uwadze powyższe informuję, że analiza końcowa będąca podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnych zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w 2021 r., zostanie przeprowadzona na podstawie danych sprawozdanych przez Świadczeniodawców, zawartych w systemie LOW NFZ w dniu
13 stycznia 2022 r.