Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

  • 03-06-2022
  • Zmodyfikowano: 03-06-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczenia z grup: D01 - Złożone zabiegi klatki piersiowej; D02 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej; D03 - Duże zabiegi klatki piersiowej; D05 - Bronchoskopia; D06 - Średnie zabiegi klatki piersiowej; D07 - Małe zabiegi klatki piersiowej; D54 - Zapalenie opłucnej; PZD01 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD02 - Duże zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD04 - Małe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.
 
Szczegóły komunikatu   link do strony AOTMiT
 
Podstawa prawna
•             Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
•             Plan Taryfikacji na rok 2022.”