Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla realizatorów RDTL – Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

  • 29-06-2022
  • Zmodyfikowano: 29-06-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).
 
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:
  1. Wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL,
  2. Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,
  3. Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL.
 
W Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami.
 
Podstawa prawna
Zarządzenie nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej