Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

  • 20-12-2022
  • Zmodyfikowano: 20-12-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na rok 2023, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie OŚWIADCZEŃ dotyczących realizacji świadczeń transportu sanitarnego w POZ, stanowiących załącznik numer 3 do Zarządzenie nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ze zm.
Oświadczenia (wzór załączony do komunikatu) należy przekazać do LOW NFZ  w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9B, w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Załączniki