Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.07.2023 r.

  • 05-07-2023
  • Zmodyfikowano: 05-07-2023
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 1.07.2023 r. w nieprzekraczalnym terminie do 7.07.2023 r.
 
Nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.07.2023 r. i 1.08.2023 r. Podstawę rozliczania świadczeń w lipcu i sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na 1 czerwca roku.
Powyższe listy należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.