Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.08.2023 r.

  • 03-08-2023
  • Zmodyfikowano: 03-08-2023
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 1.08.2023 r. w nieprzekraczalnym terminie do 7.08.2023 r.
 
Nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.08.2023 r. Podstawę rozliczania świadczeń w sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na 1 czerwca 2023 roku.
 
Powyższe listy należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.