Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Ogłoszenie listy MZ dotyczącej wniosków PPZ realizowanych przez gminy w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy

  • 20-10-2023
  • Zmodyfikowano: 20-10-2023
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin.
 
 
Poniżej przekazujemy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia
z opublikowaną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie – zgodnie z art. 30 ust. 5 wymienionej ustawy:
 
 
 
 
Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do ustalenia wzoru umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a jednostką samorządu terytorialnego. Po akceptacji, wzór umowy zostanie bezzwłocznie przekazany oddziałom wojewódzkim celem zawarcia umów.
 
 
Kontakt
Katarzyna Przytuła - tel. 68 32 87 743