Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.07.2024 r.

  • 04-07-2024
  • Zmodyfikowano: 04-07-2024
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 1.07.2024 r. w nieprzekraczalnym terminie do 8.07.2024 r.
 
Nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.07.2024 r. i 1.08.2024 r. Podstawę rozliczania świadczeń w lipcu i sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na 1 czerwca 2024 roku.
Powyższe listy należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.