Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Aktualizacja na dzień 3.11.2020 r. - Komunikat w sprawie korzystania ze świadczeń POZ w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń przez wybraną przychodnię.

  • 23-10-2020
  • Zmodyfikowano: 03-11-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki informuje, że w sytuacji braku możliwości skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którego nie było można wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, w przychodni, do której zadeklarowany jest pacjent, świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę realizującego umowę z NFZ w zakresie POZ.
 
Świadczeniodawca POZ, u którego wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń, którego nie było można wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym dyrektora właściwego OW NFZ. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: poz@nfz-zielonagora.pl 
 
W treści informacji należy wskazać termin wyłączenia przychodni i adres miejsca udzielania świadczeń.
 
Świadczenie może być udzielone w formie teleporady lub, w przypadkach uzasadnionych medycznie, w ramach wizyty ambulatoryjnej.
 
W celu uzyskania świadczenia nie jest konieczne składanie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ u świadczeniodawcy, z którego pomocy medycznej korzysta pacjent.