Mężczyźni u lekarza

Mężczyźni u lekarza

Mężczyźni u lekarza

  • 09-06-2020
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Co zrobić aby znacząco poprawić sytuację zdrowotną mężczyzn? Dane GUS z ostatnich lat jasno dowodzą, że mężczyźni dużo rzadziej niż kobiety chodzą do lekarza. Lekarze są zgodni, iż w leczeniu mężczyzn niezbędne jest nowoczesne podejście i profilaktyka, pozwalające na wzmacnianie zdrowia panów na każdym etapie rozwoju biologicznego, a także kompleksowe diagnozowanie i leczenie już powstałych chorób. W ostatniej dekadzie odsetek panów chodzących do lekarza wynosił 55-64 proc., podczas gdy w przypadku pań był on ok. 10 proc. większy. Jednocześnie statystyki medyczne pokazują, iż to mężczyźni chorują częściej – najpoważniejsze z dolegliwości, będące przyczyną zgonów tej płci, to choroby układu krążenia (40,8 proc.) oraz nowotwory złośliwe (25,9 proc.). Niewątpliwie niechęć mężczyzn do wizyt lekarskich jest jedną z przyczyn ich krótszego średnio o 8 lat niż kobiet życia. Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Zdrowia , wskazujące, iż polscy mężczyźni żyją przeciętnie 72 lata, podczas gdy kobiety średnio 80 lat. Choćby z tego względu niezwykle istotne jest, aby usługi medyczne świadczone mężczyznom zostały opracowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tej płci*.
 
*dane pochodzą ze statystyk Głównego Urzędu statystycznego w Polsce - m.in. na podstawie badania ankietowego:  Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Jak mieszkańcy Polski oceniają swoje zdrowie, czy dbają o nie i wykonują badania profilaktyczne, jak często chodzą do lekarzy i stosują leki, jaki styl życia prowadzą? Które GUS przeprowadził w końcu 2014 r., oraz na podstawie danych  Światowej Organizacji Zdrowia WHO.
 
Statystyczny mężczyzna unika lekarzy.
 
Jak wynika z raportu Men’s Health Network, 90% kobiet regularnie chodzi do lekarza. W przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 62%. Badanie AAFP wykazało, że 55% mężczyzn w ogóle nie odwiedziło lekarza na przestrzeni ostatniego roku. 53% ankietowanych panów w ogóle nie chce poruszać tematu ich zdrowia, wynika z kolei z badania prowadzonego w 2016 roku przez Cleveland Clinic. To samo badanie wykazało, że 60% mężczyzn odmawia wizyty u lekarza, o ile nie dotyczy ich poważny problem zdrowotny.* Trudno się dziwić, że za ponad 80% decyzji dotyczących zdrowia rodziny stoją kobiety (badanie fundacji Kaiser Foundation).
 
*dane pochodzą z raportu AAFP (Amerykańskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych) dla magazynu Men’s Health Network propagującego zdrowy tryb życia mężczyzn oraz z badań statystycznych zleconych przez Cleveland Clinic, który obecnie jest uważany za jeden z najlepszych systemów szpitalnych i badawczych na świecie.