Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i koniecznych oświadczeń

 • 12-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Komunikat w sprawie podwyżek

 • 18-01-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW z zakresu lekarza, pielęgniarki, położnej poz oraz transportu poz

 • 08-01-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Na Portalu Świadczeniodawcy został dla Państwa wystawiony komunikat, uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) w I kwartale 2016r.

 • 22-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r. 

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju POZ od 1 stycznia 2016 roku

 • 11-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W ślad za komunikatami z dnia 26.11.2015 roku przypominam, że złożone  prawidłowo wnioski o zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2016 roku, po 10.12.2015 roku,  są rozpatrywane na bieżąco.

Przesyłanie list świadczeniobiorców i uczniów do weryfikacji za miesiąc grudzień 2015 r.

 • 04-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na dzień 01.12.2015 r. w terminie do 07.12.2015  zgodnie z § 10 ust. 7 pkt 3 Zarządzenia 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ogłoszenie tekstu jednolitego w Zarządzeniu Nr 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. ze zmianami).

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju POZ, których umowy wygasają 31.12.2015 r.

 • 26-11-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju POZ od 1 stycznia 2016 r.

 • 26-11-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z 6 listopada 2015

 • 06-11-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców i uczniów do weryfikacjiza miesiąc listopad 2015 r.

Komunikat z 30 października 2015

 • 30-10-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla Świadczeniodawców poz w sprawie udostępnienia na Portalu Świadczeniodawcy informacji o wysokości osiągniętego wskaźnika wykonania badań diagnostycznych WWBD ewentualnie o zaistniałych błędach w przekazanej sprawozdawczości.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 17 »