Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.07.2022 r.

 • 01-07-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla realizatorów RDTL – Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

 • 29-06-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - przedłużony termin przesyłania ankiet

 • 15-06-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych.

 • 03-06-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Wracają szkolenia stacjonarne Akademii CeZ

 • 03-06-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat - przesłanie list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.06.2022 r. w nieprzekraczalnym terminie do 7.06.2022 r.

 • 03-06-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 • 31-05-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.05.2022 r.

 • 06-05-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!

 • 21-04-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

 • 08-04-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 5 6 7 8 9 ... 47 »