Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców dot. okresu sprawozdawczego od stycznia 2021 r.

 • 19-01-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowań) w Systemie e-Zdrowie

 • 14-01-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021

 • 11-01-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki uprawniające do otrzymania środków na wzrost wynagrodzeń

 • 05-01-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Dotyczy ważności Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego UK po 31 grudnia 2020 roku

 • 05-01-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.01.2021 r.

 • 05-01-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne

 • 31-12-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-01-2021 r. do 30.06.2021 r. oraz konieczności przekazania informacji o liczbie etatów wg. stanu na dzień 1.01.2021 r.– Wszyscy Świadczeniodawcy

 • 31-12-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

 • 22-12-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie szablonów umów realizowanych w roku 2021 w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • 21-12-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 6 7 8 9 10 ... 41 »