Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja o zmianie zarządzenia w sprawie składania wniosków o dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  • 17-03-2020
  • Zmodyfikowano: 17-03-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że weszło w życie Zarządzenie Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Wprowadzone Zarządzenie rozszerza katalog urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług objętych dofinansowaniem o wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę na nabycie urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 
Zarządzenie wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dofinansowania oraz specyfikacją dofinansowania jest dostępne pod adresem:  
 
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-352020def,7147.html
 
Ponadto informuję, iż zmianie uległy załączniki do wniosku, w związku z czym w przypadku składani wniosku proszę o korzystanie ze wzorów dostępnych przy Zarządzeniu 35/2020/DEF, które pobrać można również tutaj:
  1. Wniosek – wzór edytowalny wniosku
  2. Specyfikacja – plik w formacie Excel.
 
 
Jednocześnie informuję, że dostępna instrukcja wypełniania wniosku wraz z załącznikiem nie uległa zmianie i do pobrania jest tutaj.
 
 
Dodatkowo w miarę możliwości proszę o przesyłanie edytowalnej wersji pliku specyfikacji
w formacie excel na adres dofinansowanie@nfz-zielonagora.pl w temacie podając kod świadczeniodawcy.
 
W razie pytań proszę o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
  1. 683287648, 683287649, 683287651, 683287652 - Wydział Ekonomiczno- Finansowy i Rozliczeń Międzynarodowych
  2. 683287630, 683287694, - Wydział Informatyki.