Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych od 1 stycznia 2024 r.

 • 15-12-2023
 • Zmodyfikowano: 02-02-2024
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Zalecane szczepienia ochronne w aptekach
14 grudnia 2023 r. Lubuski OW NFZ w Zielonej Górze zakończył nabór wniosków o zawarcie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych, na okres od 3 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
Dlatego od dnia 15 grudnia 2023 r. zapraszamy apteki ogólnodostępne z terenu województwa lubuskiego do składania wniosków do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze, na podstawie których będziemy podpisywali umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach od 1 stycznia 2024 r. 
 
Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek:
Prosimy, aby podmiot prowadzący aptekę:
 1. wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki;
 2. uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do naszego oddziału wojewódzkiego NFZ;
 3. podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 4. gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.  
 
Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?
Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, można znaleźć w:
 1. zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 2. ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ;
 3. dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych);
 4. instrukcji do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo, jako komunikat na stronie internetowej NFZ.
 
! Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy
 
Skontaktuj się z naszym oddziałem wojewódzkim NFZ, aby szczegółowo omówić indywidualne
pytania i rozwiać wątpliwości, także dotyczących rozliczania udzielonych szczepień.
Telefony kontaktowe: 68 328 77 53, 68 328 77 75, 68 328 77 22, 68 328 77 35.
 
Załączniki:
https://www.nfz-zielonagora.pl/system/pobierz.php?plik=umowy_na_szczepienia_czesc_gliwicka_wersja_2.pdf&id=12134&stats=0