Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2023, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów, którzy mieli z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Ministerstwa Zdrowia: Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu leki zawierające substancję czynną valsartanum.

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ. Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2018 r.

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców poz

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 06-08-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

"Godzina z ekspertem" na temat zdrowia seniorów

 • 05-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat AOTMiT

 • 14-06-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 19 20 21 22 23 ... 30 »