Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Opieka paliatywna i hospicyjna

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Decyzja Dyrektora LOW NFZ w Zielonej Górze z dnia 20 października 2017r.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Informacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 17 października 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 na podstawie zawartych umów, którzy nie dostarczyli kserokopii aktualnej polisy OC.

 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Ważne: Komunikat dla pacjentów oraz Świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej

 • 19-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 »