Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Briefing prasowy na temat wzrostu nakładów finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim.

  • 24-04-2019
  • Zmodyfikowano: 30-04-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Dzisiaj tj. 24 kwietnia w siedzibie LOW NFZ odbył się briefing prasowy na temat wzrostu nakładów finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim. Dyrektor Oddziału poinformował  o ostatnich ustawowych zmianach, których wprowadzenie skutkuje znaczącymi wzrostami w zakresie finansowania lubuskich podmiotów medycznych a przede wszystkim dla szpitali.
Decyzją Ministra Zdrowia w odpowiedzi na rosnące koszty udzielania świadczeń, w szczególności związanych z wynagrodzeniami personelu, zwiększone zostały wyceny w zakresach leczenia szpitalnego - chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Dotyczy to blisko połowy grup z katalogu JGP (ok. 300 z 667) i obejmuje blisko połowę wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale. Dzięki wprowadzonym zmianom do lubuskich szpitali trafi w tym roku ponad 20 mln zł.
Od 1 kwietnia Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje nielimitowo - zgodnie z rzeczywistą liczbą wykonanych badań i zabiegów świadczenia kosztochłonnej diagnostyki – tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) oraz operacje usunięcia zaćmy.
Decyzja o nielimitowym finasowaniu tych świadczeń będzie miała wpływ na skrócenie kolejek, poprawę dostępności do tych świadczeń, a także kondycję finansową placówek medycznych. Zarządzenia gwarantują zwiększenie kontraktów placówek opieki zdrowotnej raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń.
Lubuski Oddział NFZ przewiduje przeznaczenie dodatkowych środków finansowanych na wskazane świadczenia nielimitowane zgodnie z zapotrzebowaniem i wykonaniem świadczeń przez placówki. Zwiększenie poziomu wykonania wskazanych procedur zadeklarowała większość świadczeniodawców, którzy je realizują. Wstępnie szacowany wzrost nakładów na zabiegi zaćmy może stanowić kwotę ponad 7,5 mln zł, natomiast w przypadku badań TK i RM spodziewamy się wzrostu o ok. 7,3 mln zł. Świadczeniodawcy zapewnili, że optymalnie wykorzystają swój potencjał w celu zrealizowania jak największej liczby zabiegów i tym samym zostanie skrócony czas oczekiwania na świadczenia.
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ za okres I kwartału zapłacił świadczeniodawcom za wszystkie zrealizowane świadczenia w tym zakresie- łącznie na kwotę ponad 1,8 mln. złotych.
Przekaz medialny: