Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Komunikat w sprawie zasad wystawianie recept dla pacjentów 75+

 • 07-07-2020
 • Zmodyfikowano: 07-07-2020
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Od 1 października 2020 r. recepty 75+ wystawią nie tylko lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, ale również inni pracownicy medyczni
1 lipca 2020 r. w życie wchodzą przepisy przyznające szerszej grupie pracowników medycznych  uprawnienia do wystawiania elektronicznych recept na, bezpłatnie przysługujące osobom 75 +:
 
 
 • leki,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyroby medyczne.
 
Dotychczas uprawnienia te mieli jedynie lekarze oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz katalog ten zostanie rozszerzony o pracowników medycznych, o których mowa w art. 43a ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Uwaga! Zmiana dotyczy tylko recept elektronicznych.
 
Weryfikacja przed wystawieniem recepty 75+
Pracownik medyczny będzie mógł wystawić receptę 75+ dopiero po weryfikacji w systemie e-Zdrowie następujących czynników:
1. ilości (liczby) oraz rodzaju:
 • leków,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyrobów medycznych;
2. bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania tych produktów przez pacjenta;
3. innych recept wystawionych i zrealizowanych dla tego pacjenta.
 
Skojarzenie tych czynników pomoże pracownikowi dobrać w efekcie najwłaściwsze kierunki farmakoterapii. Celem tej weryfikacji jest ochrona zdrowia pacjenta.
Uwaga!
System e-Zdrowie umożliwi skorzystanie z tej weryfikacji dopiero od 1 października 2020 r. Do tego czasu recepty 75+ będą wystawiać (jak dotychczas) tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej pacjenta.
 
Podstawa prawna
Art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).